Bản vẽ thiết kế nhà phố Phúc An Garden Bình Dương (1 trệt 2 lầu)

Bên dưới là bản vẽ thiết kế nhà phố 1 trệt 2 lầu chi tiết Phúc An Garden. Cần tư vấn gì anh chị vui lòng: [hotline-thitruongtoday]

Bản vẽ chi tiết nhà phố Phúc An Garden diện tích 5x10m

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 1

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden-MB VD TANG 1

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 2

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden-MB VD TANG 2

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 3

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden-MB VD TANG 3

Bản vẽ mặt bằng kích thước tầng mái

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden-MB KICH THUOC TANG MAI

Bản vẽ chi tiết nhà phố Phúc An Garden diện tích 5x12m

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 1

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden1-MB VD TANG 1

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 2

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden1-MB VD TANG 2

Bản vẽ mặt bằng vật dụng tầng 3

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden1-MB VD TANG 3

Bản vẽ mặt bằng kích thước tầng mái

Bản vẽ thiết kế nhà Phúc An Garden2-MB KICH THUOC TANG MAI

>>> Xem thêm: