Bình Phước

Phúc Hưng Golden có đáng mua như lời đồn thổi?

Phúc Hưng Golden có đáng mua như lời đồn thổi?

Vừa có thông tin khởi công xây dựng, các thông tin quảng cáo về Phúc Hưng Golden đã được "rải" khắp nơi. Trước những lời quảng cáo có cánh, Khu đô thị Phúc Hưng Golden có thực sự đáng mua hay không?

Xem thêm