Bù Đăng bán đấu giá đất và những điều cần biết

Bán đấu giá đất ở Bù Đăng là hoạt động tạo ra nguồn hỗ trợ tích cực trong việc phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua, Bù Đăng rất chú trọng vào việc thay đổi diện mạo huyện nhà, bắt đầu từ chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng đến hỗ trợ lao động, sản xuất nhờ nguồn hỗ trợ từ tỉnh cũng như việc thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Hoạt động Bù Đăng bán đấu giá đất được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm và theo dõi. Những cơ chế nhằm giảm thiểu tình trạng thông đồng giá cũng góp phần giúp cho quá trình đấu giá diễn ra khách quan, hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh nhà đất Bình Phước lên ngôi, các lượt mua bán nhà đất, thuê đất nông nghiệp Bình Phước liên tục tăng lên, đấu giá là hoạt động vừa tạo ra ngân sách vừa mở cơ hội để các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận với vùng đất tiềm năng này. Tuy nhiên, với những ai quan tâm đến hoạt động đấu giá đất tại Bù Đăng, về cơ bản, cần nắm rõ những thông tin dưới đây.

Thông tin cần biết về đấu giá đất Bù Đăng

Khi nào đất được đem ra đấu giá

Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; trong đó, thuê mua nhà ở được quy định như sau:

- Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua;

- Số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định;

- Sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đấu giá đất tại Bù Đăng

Điều kiện tham gia đấu giá đất tại Bù Đăng

Đối tượng tham gia

Theo quy định hiện hành, đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. (Chi tiết tại Điều 55 Luật Đất đai 2013).

Điều kiện đăng ký tham gia

 • Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
 • Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân
 • Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.
 • Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.
 • Cam kết xem tài sản đấu giá và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • 01 tổ chức chỉ được 01 cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Lệ phí hồ sơ tham gia đấu giá

 • Gói 1:
  Hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng /hồ sơ.
  Tổ chức: 3.000.000 đồng / hồ sơ.
 • Gói 2: 5.000.000 đồng/ hồ sơ.
 • Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Doanh nghiệp, cá nhân quan tâm có thể theo dõi thông tin đấu giá đất tại Bù Đăng thông qua website chính thức của tỉnh hoặc các trang web về đấu thầu.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn