Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện gì?

Điều kiện để thuê đất thực hiện các dự án đầu tư được quy định rõ tại Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Người thuê cần nắm rõ và chấp hành các quy định của luật về các điều kiện nêu ra để đảm bảo quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi có nhu cầu thuê đất.

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện gì? 1

Điều kiện thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện thuê đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật đất đai 2013

Cụ thể, Khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai số 45/2013/QH13 nói rõ điều kiện thuê đất thực hiện các dự án đầu tư như sau:

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  1. a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (xem thêm ở Giải thích thêm (1));
  2. b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  3. c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.(xem thêm ở Giải thích thêm (2))”

Điều kiện thuê đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì dự án có sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai, đó là:

c, Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước”.

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cần điều kiện gì? 2

Muốn thuê đất thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện của Luật đất đai

Giải thích thêm

(1) Có năng lực tài chính để đảm bảo đất được sử dụng đúng như tiến độ của các dự án đầu tư. Cụ thể:

  • Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, cần có vốn thuộc sở hữu của mình là cao hơn 20% tổng mức vốn đầu tư;
  • Đối với dự án có quy mô sử dụng đất trên 20ha, phải có vốn đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức vốn đầu tư;
  • Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài và kể cả các tổ chức, cá nhân… nhằm thực hiện dự án được thuận lợi.

(2) Đối với trường hợp sử dụng đất do nhà nước cho thuê, điều kiện để thuê đất thực hiện các dự án đầu tư phải không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Điều này được xác định dựa vào các yếu tố sau:

  • Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
  • Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điên tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hợp đồng thuê đất sẽ không được ký khi người thuê không đáp ứng được 1 trong các điều kiện nói trên. Còn khi đáp ứng được các điều kiện về thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nói trên, người thuê cần biết cách tính tiền thuê đất chi tiết và đầy đủ nhất, quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời gian thuê đất… để chấp hành đúng quy định và tiến hành thuê đất được thuận lợi.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn