Tác giả - Biên tập viên

Phạm Ánh Hồng

Vì sao phải nỗ lực? - Đồ bạn đang gắp, người khác không dám xoay bàn đi.

Hoàng Hằng

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein

Cây Bút Tây Nguyên

Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim. - Khổng Tử

Kathy Trang

“Viết lách là một công việc thú vị mà bạn sẽ không bao giờ chán bởi vì... bạn luôn có thể viết lại cho tốt hơn, không giống như bác sĩ mổ não – chỉ được phép làm một lần và bắt buộc phải thành công.” - Robert Cormier - Tôi là một copywriter với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề.

Nguyễn Thuý Hằng

Việc hôm nay chớ để ngày mai – đó là nguyên tắc.

Trần Hải

Nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì.