Amy Phạm

Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim. - Khổng Tử