Hoàng Hằng

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein

Hạ tầng cơ sở huyện Phú Giáo năm 2020 (Mới nhất)

Hạ tầng cơ sở huyện Phú Giáo năm 2020 (Mới nhất)

Đến năm 2020, huyện Phú Giáo đã sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách lớn vào các hạng mục hạ tầng giao thông. Hạ tầng huyện Phú Giáo đã ghi nhận toàn huyện có 789 tuyến đường, toàn bộ đã được đầu tư...

Xem thêm