Hoàng Hằng

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein