Kathy Trang

“Viết lách là một công việc thú vị mà bạn sẽ không bao giờ chán bởi vì... bạn luôn có thể viết lại cho tốt hơn, không giống như bác sĩ mổ não – chỉ được phép làm một lần và bắt buộc phải thành công.” - Robert Cormier - Tôi là một copywriter với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề.