7 trường hợp được nhà nước cho thuê đất

Nhà nước không chỉ quy định rõ thẩm quyền và thời gian thuê đất, cách tính giá thuê đất chi tiết, điều kiện thuê đất để thực hiện dự án đầu tư… mà còn quy định rõ ràng về các trường hợp được nhà nước cho thuê đất. Theo đó, Điều 56 Luật đất đai 2013 quy định có 7 trường hợp được nhà nước cho thuê đất với các hình thức thu tiền là hàng năm hoặc một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

7 trường hợp được nhà nước cho thuê đất 1

Nhà nước quy định rõ các trường hợp được thuê đất

Thuê đất nhà nước không dễ như thuê đất cá nhân, tổ chức ngoài. Bởi mọi điều khoản đều đã được quy định chặt chẽ từ trước thành văn bản luật. Trong khi đó, nếu như thuê đất ở ngoài thì cơ bản chỉ là sự thỏa thuận giữa 2 bên. Nhưng ngược lại, thuê đất nhà nước sẽ được đảm bảo an toàn, tránh được những rủi ro không mong muốn khi thuê đất.

Một trong những cách nhà nước hạn chế những rủi ro đó là giới hạn đối tượng được thuê đất. Và dưới đây là 7 trường hợp được cho thuê đất theo quy định của nhà nước. Đọc để biết mình có thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất hay không:

“a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.”

7 trường hợp được nhà nước cho thuê đất 2

7 trường hợp được thuê đất nhà nước

Ngoài 7 trường hợp nói trên thì còn 1 trường hợp nữa cũng được nhà nước cho thuê đất nhưng phải trả tiền thuê đất hàng năm đó là: Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Những trường hợp này khi có nhu cầu thuê đất sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành ký hợp đồng thuê đất. Thời hạn thuê tùy thuộc vào từng đối tượng mà thời gian có thể là 50 - 70 năm. Trong hợp đồng sẽ nêu rõ quyền và nghĩa vụ của bên thuê, trên cơ sở đó bên thuê phải chấp hành nghiêm chỉnh những thỏa thuận được ghi trong hợp đồng. Nếu vi phạm, nhà nước sẽ thu hồi lại đất cho thuê.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn