01 sổ đỏ được đứng tên mấy người? Quyền lợi quy định ra sao?

01 sổ đỏ được đứng tên mấy người? Hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng mỗi sổ đỏ chỉ đứng tên được 1 người và người đó có quyền sở hữu, quyết định các vấn đề liên quan. Thực thế, 1 sổ đỏ có thể đứng tên được nhiều người.

Quyền lợi của người đứng tên chung 1 sổ đỏ

Theo luật đứng tên sổ đỏ mới nhất, 1 sổ đỏ có thể được đứng tên được nhiều người. Trong đó sẻ chia thành các trường hợp như sau:

  • Sổ đỏ đứng tên 2 người có quan hệ vợ chồng
  • Sổ đỏ đứng tên 2 hoặc nhiều người không phải là vợ chồng (2 người chung tiền mua 1 mảnh đất, nhiều người chung tiền mua 1 mảnh đất, 2 hoặc nhiều người cùng được tặng/cho/thừa kế 1 mảnh đất,...)

Theo khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Về cấp giấy chứng nhận sẽ có 2 trường hợp:

  • Cấp cho mỗi người đứng tên trên sổ đỏ 01 Giấy chứng nhận
  • Cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao cho người đại diện, trong trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu yêu cầu.

Quyền của tất cả những người đứng tên trên sổ đỏ giống nhau. Nếu 1 trong số đó muốn sử dụng đất vào bất kỳ mục đích nào như: xây dựng, cải tạo, cầm cố, vay ngân hàng, cho thuê, cho mượn, bán,... cần phải có chữ ký đồng thuận đầy đủ của những người đồng sở hữu.

01 sổ đỏ được đứng tên mấy người - 3

01 sổ đỏ được đứng tên mấy người - 1

Quy định về việc ghi tên trên sổ đỏ nhiều người đứng tên

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, ghi thông tin của người khi có chung quyền sử dụng đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:

Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất của nhiều người khác nhau nhưng tài sản nằm chung trên các thửa đất đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì được ghi như sau:

- Trường hợp cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận:

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho 1 người đại diện:

Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)".

(Trong trường hợp số người đồng sở hữu nhiều, không ghi hết trên 1 trang giấy chúng nhận thì dòng cuối trang 1 ghi "và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này".)

Như vậy, nội dung trên đã giải đáp cho thắc mắc "01 sổ đỏ đứng tên được bao nhiêu người?" và những quy định về ghi tên trên sổ đỏ. Nếu anh/chị còn có những thắc mắc khác về luật đứng tên sổ đỏ và quyền sở hữu, quyền sử dụng đất,... có thể theo dõi thêm các bài viết trên Thị Trường Today.

01 sổ đỏ được đứng tên mấy người - 2

>>>> Xem thêm:

Đánh giá của bạn