Thuê đất khu công nghiệp và 05 lưu ý cần nhớ

Luật đất đai 2013 cho phép thuê đất khu công nghiệp và sử dụng, tuy nhiên cần phải tuân thủ quy định chặt chẽ của pháp luật. Theo đó, khi thuê đất khu công nghiệp, người thuê cần biết 05 lưu ý sau:

1. Đối tượng được thuê đất khu công nghiệp

Luật đất đai quy định rõ đối tượng được thuê đất khu công nghiệp bao gồm:

 • Các tổ chức kinh tế;
 • Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài;
 • Đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Thuê đất khu công nghiệp và 05 lưu ý cần nhớ 1 

Đối tượng được thuê đất khu công nghiệp

2. Nguyên tắc sử dụng đất khi xây dựng khu công nghiệp

Luật đất đai 2013 cùng với các Nghị định hướng dẫn về cách sử dụng và thuê đất khu công nghiệp yêu cầu người thuê cần tuân thủ nguyên tắc sau:

 • Sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hoặc xây dựng đất được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đối với quy hoạch thành lập khu công nghiệp, đơn vị đầu tư phải lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở nằm ngoài khu công nghiệp cho người lao động làm việc ở khu vực này.

3. Quyền lợi khi thuê đất khu công nghiệp

Khi ký kết hợp đồng thuê đất dạng đất khu công nghiệp, người thuê sẽ nhận được những quyền lợi sau đây:

 • Hàng năm có quyền thuê lại đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất cho thuê tại ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động ở Việt nam;
 • Có thể bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện;
 • Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, người nhận góp vốn được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích được xác định;
 • Có quyền được cho thuê lại theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (đối với đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng).

 Thuê đất khu công nghiệp và 05 lưu ý cần nhớ 2

Quyền lợi khi thuê đất khu công nghiệp

4. Nghĩa vụ của người thuê đất khu công nghiệp

Song song với quyền lợi nói trên, người thuê đất khu công nghiệp còn phải thực hiện các nghĩa vụ được nêu sau đây:

 • Phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật đất đai 2013.

5. Giá thuê đất khu công nghiệp

Người thuê đất khu công nghiệp sẽ phải trả tiền theo 1 trong 2 hình thức: Trả tiền hàng năm và trả tiền 1 lần. Mỗi hình thức sẽ có các công thức tính tiền khác nhau.

 • Đối với hình thức trả tiền thuê đất khu công nghiệp hàng năm:

Tiền thuê đất = Diện tích thuê x Đơn giá thuê

 • Đối với hình thức trả tiền thuê đất khu công nghiệp 1 lần:

Tiền thuê đất = Diện tích đất phải nộp tiền thuê đất x Đơn giá thuê đất

Cách tính tiền thuê đất chi tiết và đầy đủ nhất được quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Người thuê nếu muốn biết cụ thể hơn về công thức tính thì phải đọc kỹ quy định của luật để không chịu thiệt thòi cho khâu chi trả.

Như vậy có thể thấy, nhà nước quy định rất rõ các điều luật về thuê đất nông nghiệp, bao gồm đối tượng, nguyên tắc, quyền lợi, nghĩa vụ và cả giá thuê. Chỉ khi nắm chắc các vấn đề này thì khi đó người thuê mới nên thuê, để đảm bảo quyền lợi của mình, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn