Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 đã được thông qua và đề ra chi tiết về mục tiêu, định hướng phát triển.

Vừa qua, Huyện ủy Bàu Bàng tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ của huyện lần thứ 33 mở rộng. Trong hội nghị cũng đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian vừa qua, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh cho những năm tiếp theo.

Kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến bất động sản. Nếu anh/chị đang hướng sự quan tâm đến huyện Bàu Bàng hay muốn đầu tư vào nhà đất Bàu Bàng thì trước tiên hãy hiểu xem tình hình kinh tế Bàu Bàng hiện nay ra sao.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 1

I. Nhìn lại nền kinh tế Bàu Bàng trong năm 2019

Một trong những tiềm năng của Bàu Bàng đó chính là huyện có nền kinh tế phát triển mạnh. Bàu Bàng có lợi thế rất lớn về vị trí địa lý, và là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Bình Dương. Do đó, huyện Bàu Bàng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng về phát triển kinh tế của địa phương và đang phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị phía Bắc của tỉnh.

Chỉ từ cuối năm 2018 đến nay, kinh tế huyện Bàu Bàng đã và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 2

1. Về công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 24% so với thời gian cuối năm 2018.

2. Về thương mại - dịch vụ

Tỷ lệ tăng trưởng ngành dịch vụ của địa phương cũng có sự tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể:

 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao, đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.
 • Tính từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã cấp mới 360 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký hơn 71 tỷ đồng. Nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn lên 7.193 hộ với số vốn đăng ký đạt 1.576 tỷ đồng.

3. Về nông nghiệp

Nông nghiệp của huyện Bàu Bàng tuy chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với công nghiệp và thương mại – dịch vụ nhưng vẫn có xu hướng tăng. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 3

Để đạt được kết quả kinh tế năm 2019 như nói trên, ban lãnh đạo huyện Bàu Bàng chia sẻ:

Ngay từ đầu năm huyện đã chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhờ có đường lối phù hợp cũng như sự quyết tâm của ban ngành và người dân thì hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch”.

II. Nội dung quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua thì nhiệm vụ mới cũng được vạch ra và đã được phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025, với những nội dung sau:

1. Quan điểm phát triển kinh tế Bàu Bàng giai đoạn tới

 • Quan điểm 1: Việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bàu Bàng sẽ phải được thực hiện phù hợp với mối quan hệ, định hướng phát triển tổng thể của nền kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.
 • Quan điểm 2: Định hướng phát triển phải dựa trên cơ sở khai thác những tiềm năng và lợi thế của huyện về vị trí địa lý, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản để thu hút phát triển công nghiệp lên phía Bắc của tỉnh, để Bình Dương có cơ hội cao hơn trong việc hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Quan điểm 3: Phát triển kinh tế phải dựa trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Mục tiêu phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025

a. Mục tiêu phát triển kinh tế chung

Huyện Bàu Bàng vạch ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 như sau:

 • Thứ nhất, cơ cấu kinh tế của huyện sẽ được chuyển dịch dần theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ.
 • Thứ hai, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – đô thị để huyện có thể nhanh chóng trở thành trung tâm công nghiệp đô thị ở phía Bắc của tỉnh. Nhằm phát triển công nghiệp hiện đại, giảm lao động chân tay, đặc biệt phải thân thiện với môi trường.
 • Thứ ba, ngành nông nghiệp sẽ được phát triển theo hướng hình thành các trang trại trồng trọt, chăn nuôi tập trung với quy mô lớn và sẽ được ứng dụng công nghệ cao, không tác động xấu môi trường.
 • Thứ tư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội – kỹ thuật đồng bộ và hiện đại.
 • Thứ năm, đẩy mạnh đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, nâng cao sức khỏe, đời sống của nhân dân, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề cao việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để có thể trở thành một đô thị xanh, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại,… trong thời gian sớm nhất.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 5

b. Mục tiêu phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ

Để hoàn thành tốt những chỉ tiêu đã đề ra đến năm 2025, huyện Bàu Bàng cũng vạch ra các mục tiêu cụ thể cho kinh tế như sau:

 • Giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản đến hết năm 2020 phải tăng lên và đạt bình quân ít nhất 5%/năm; trong giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân ít nhất 4%/năm.
 • Tốc độ tăng trưởng công nghiệp đến hết năm 2020 phải đạt bình quân ít nhất 18%/năm; trong giai đoạn 2021-2025 phải đạt bình quân ít nhất 22%/năm.
 • Tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại – dịch vụ đến hết năm 2020 phải đạt bình quân ít nhất 24%/năm, và trong giai đoạn 2021-2025 phải đạt bình quân ít nhất 26,5%/năm.

3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu

Đến năm 2025, kinh tế huyện Bàu Bàng sẽ định hướng chỉ tập trung phát triển các ngành và lĩnh vực chủ yếu như:

a. Nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản

 • Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
 • Lĩnh vực chăn nuôi sẽ là ngành chủ lực.
 • Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
 • Phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 7

b. Công nghiệp

 • Chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường thuộc các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm...
 • Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp theo hướng tập trung, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp mà huyện đã được quy hoạch.

c. Thương mại – dịch vụ

 • Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ nhanh, hiệu quả với nhiều thành phần kinh tế tham gia.
 • Đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 • Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ hiện đại thể hiện qua việc xây dựng và nâng cấp mạng lưới chợ, xây dựng mới siêu thị, trung tâm thương mại.
 • Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngành dịch vụ như cảng ICD, viễn thông, Logistic,...

d. Cơ sở hạ tầng - kỹ thuật

 • Đẩy mạnh phát triển các hệ thống giao thông nối liền các khu đô thị mới, các đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp,… để có thể khai thác tốt nhất thế mạnh kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.
 • Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi để phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, hạn hán, bão lụt…
 • Đối với hệ thống cấp điện, cấp – thoát nước huyện sẽ triển khai lưới điện và trạm biến thế để có thể bảo đảm điện năng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân và các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư tuyến ống cấp nước, phân phối cũng như đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải nhằm giải quyết triệt để việc tiêu thoát nước.
 • Đối với bưu chính - viễn thông thì huyện sẽ phổ cập đa dịch vụ đến các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã theo hướng hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông cần kết hợp đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Đặt chỉ tiêu đến năm 2025 phủ sóng thông tin di động băng thông rộng đến 100% địa bàn dân cư. Trong đó, 50% các tuyến đường sẽ được ngầm hóa mạng cáp viễn thông có thể tích hợp cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau với tốc độ cao, chất lượng cao.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 8

4. Định hướng tổ chức không gian lãnh thổ và quy hoạch sử dụng đất

a. Phân vùng phát triển:

 • Khu vực phát triển đô thị:

Định hướng từ nay cho đến năm 2025, quỹ đất ở sẽ đảm bảo theo dự báo phát triển dân số đô thị khoảng 115 nghìn dân tại đô thị Bàu Bàng.

 • Khu vực phát triển công nghiệp:

Khu công nghiệp Bàu Bàng hiện đang có quy mô 997,74ha và khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng đang được đầu tư cơ bản. Theo định hướng sẽ xây mới khu công nghiệp Cây Trường 700ha, khu công nghiệp Lai Hưng 600ha trong thời gian tới.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 9

 • Khu vực phát triển nông nghiệp và nông thôn mới:

Sẽ được phân theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến tỉnh Bình Dương. Do đó, loại hình nông nghiệp sẽ được phân tùy theo đặc điểm riêng của từng vùng.

 • Khu vực phát triển du lịch:

Từ nay cho đến năm 2025 sẽ phát triển khu vực hồ Từ Vân 1 và 2 trở thành khu sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng.

b. Hành lang phát triển

 • Hành lang công nghiệp – đô thị dọc Quốc lộ 13 cùng với chuỗi đô thị Bến Cát – Bàu Bàng, Chơn Thành,…
 • Đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng.
 • Hệ thống khu công nghiệp tập trung Mỹ Phước – Bàu Bàng – Nam Chơn Thành.
 • Vành đai 5 từ thị xã Tân Uyên qua huyện Bắc Tân Uyên đi Phú Giáo – Bàu Bàng Đường Bàu. Bàng – Phú Giáo - Bắc Tân Uyên là tuyến mới đề xuất.

c. Tổ chức không gian đô thị và nông thôn

 • Không gian đô thị:

Khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng được xác định là trung tâm thị trấn Bàu Bàng nhằm thúc đẩy việc kết nối với các khu vực chức năng trong đô thị, tạo nên một tổng thể thống nhất với chức năng phát triển phù hợp.

 • Trục cảnh quan - điểm nhấn đô thị:

Các tuyến đường vành đai, đường tỉnh, đường huyện sẽ là các tuyến đường chính trong đô thị. Do đó, huyện sẽ đẩy mạnh vào việc thiết kế cây xanh đường phố, đèn chiếu sáng để làm nổi bật các trục cảnh quang.

 • Quy hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch sử dụng đất khu, cụm công nghiệp đến năm 2025, huyện Bàu Bàng có 10 khu công nghiệp.

5. Danh mục dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn mới

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Bàu Bàng đã ưu tiên đầu tư các dự án:

 • Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (giai đoạn 2);
 • Khu công nghiệp Cây Trường;
 • Khu công nghiệp Lai Hưng;
 • Xây dựng chợ Lai Uyên;
 • Xây mới chợ Lai Hưng;
 • Nâng cấp mở rộng chợ ấp 4 xã Trừ Văn Thố.

Sự có mặt của các dự án này đã giúp cho bộ mặt của toàn huyện được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các dự án không chỉ làm thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của cả huyện, mà còn nâng cao đời sống của người dân và nhất là đã trực tiếp tác động đến lĩnh vực bất động sản huyện Bàu Bàng.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 10

Giai đoạn 2021 - 2025, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện Bàu Bàng tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các dự án giúp kinh tế của huyện phát triển. Trong đó có dự án mới đó là:

 • Siêu thị kết hợp với chợ khu công nghiệp Bàu Bàng.

Có thể nói, với việc đưa ra các chỉ tiêu, chính sách hợp lý cùng với sự nỗ lực thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ, phù hợp của Đảng bộ huyện Bàu Bàng thì từ đây đến năm 2025 kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng nhanh và rất ổn định. Tuy nhiên để đạt được kết quả như mong muốn thì ngoài việc định hướng phát triển như nói trên, lãnh đạo huyện còn phải có các giải pháp thực hiện sau:

 • Tiếp tục thu hút vốn đầu tư, chú trọng vốn đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao tay nghề cho người lao động;
 • Tiếp tục ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất;
 • Ưu tiên phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa;
 • Phát triển ngành công nghiệp vẫn phải ưu tiên số 1;
 • Tập trung mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông cả đô thị lẫn nông thôn;
 • Song song với phát triển kinh tế là bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

III. Kinh tế Bàu Bàng tác động mạnh mẽ đến bất động sản

Khi kinh tế tăng trưởng thì bất động sản sẽ là lĩnh vực được hưởng lợi đầu tiên. Quy luật tăng giá của bất động sản chính là những khu vực có nền kinh tế phát triển, được đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thì ở nơi đó giá đất được tăng lên.

Giá đất Bàu Bàng hiện tại có tăng nhưng còn thấp, thấp hơn 10 - 25% so với các khu vực khác trong tỉnh. Dự đoán giá đất Bình Dương sẽ tăng gấp đôi năm 2020, trong đó đất Bàu Bàng sẽ tăng đến 80%. Có lẽ mức tăng giá này được dự đoán dựa vào tiềm năng phát triển của huyện, nhất là tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế huyện Bàu Bàng.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2025 11

Kinh tế phát triển sẽ nâng cao đời sống của người dân, họ có dòng tiền dư để mua bất động sản, hoặc mua đất để an cư lạc nghiệp. Nếu kinh tế không phát triển, đời sống người dân không được cải thiện thì làm sao họ có tiền để mua nhà đất? Nhất là khi giá đất đang tăng từng ngày và tăng mạnh vào những năm sau? Chính kinh tế phát triển đã hứa hẹn thị trường Bàu Bàng luôn luôn sôi động, nhộn nhịp khi lượng giao dịch bất động sản tăng.

Bất động sản và kinh tế có mối quan hệ 2 chiều, hỗ trợ lẫn nhau. Bất động sản phát triển sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Và ngược lại, kinh tế phát triển sẽ là động lực để bất động sản có cơ hội bứt phá. Tuy nhiên, khi kinh tế phát triển đến một mức nào đó, cơ quan quản lý cần có các chính sách để điều hòa cung - cấp, mang đến cho người dùng những sản phẩm bất động sản sạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội và giảm thiểu nguy cơ bong bóng nhà đất.

Quy hoạch phát triển kinh tế Bàu Bàng đến năm 2020 thật sự đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản. Đó là những mục tiêu cụ thể, là định hướng phát triển rõ ràng. Nhà đầu tư sẽ dựa vào đó và đưa ra những dự đoán về “bộ mặt” của huyện trong giai đoạn sắp tới, từ đó đưa ra hướng đầu tư đúng đắn. Rằng có nên đầu tư vào Bàu Bàng hay không? Và đầu tư vào Bàu Bàng khu vực nào, khía cạnh nào là tốt nhất?

Xem thêm:

Đánh giá của bạn