Bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng MỚI NHẤT

Bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thể hiện thông tin chi tiết về việc phân bổ và mục tiêu sử dụng của các khu đất trong năm 2022. Xem ngay!

Kể từ khi đất Bảo Lâm bước vào đường đua cùng các thị trường bất động sản khác thì bản đồ huyện Bảo Lâm bắt đầu được chú ý, trong đó vấn đề về quy hoạch sử dụng đất được quan tâm nhất hiện nay. Theo đó, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm thể hiện kế hoạch phân bổ và xác định mục đích sử dụng của một khu đất. Thông qua đó, người xem sẽ biết được khu vực đất mình quan tâm thuộc loại quy hoạch đất gì, ví dụ như đất để bảo vệ quốc phòng an ninh, đất bảo vệ môi trường, đất ở, đất sản xuất,... Từ đó lựa chọn loại đất phù hợp với nhu cầu của mình.

Giới thiệu về bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm

Bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm thể hiện thông tin về việc phân bổ và xác định mục tiêu sử dụng đất. Bản đồ do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện phê duyệt.

Tính đến thời điểm hiện tại (năm 2022), bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm năm 2020 là bản đồ mới nhất. Bạn có thể tra cứu quy hoạch sử dụng đất của huyện Bảo Lâm năm 2022 bằng bản đồ này.

Bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm 1

Hoặc sử dụng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng để xác định mục đích sử dụng đất và quy hoạch đất huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên, các thông tin thể hiện trên đó sẽ không được rõ nét và chi tiết bằng bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm năm 2020.

Bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm 2

Hướng dẫn cách đọc bản đồ quy hoạch huyện Bảo Lâm

Bản đồ quy hoạch là loại tài liệu có tính chuyên môn không dễ để đọc - hiểu. Tuy nhiên, dựa vào bảng giải mã ký hiệu và màu sắc dưới đây thì việc đọc bản đồ sẽ dễ dàng hơn.

Bảng giải mã màu sắc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất

màu sắc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bảng ký hiệu loại đất được thể hiện trên bản đồ

- Ký hiệu đất nông nghiệp:

LUC Đất chuyên trồng lúa nước BHK Đất bằng trồng cây hàng năm khác
RSX Đất rừng sản xuất NTS Đất nuôi trồng thủy sản
LUK Đất trồng lúa nước còn lại NHK Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
RPH Đất rừng phòng hộ LMU Đất làm muối
LUN Đất lúa nương CLN Đất trồng cây lâu năm
RDD Đất rừng đặc dụng NKH Đất nông nghiệp khác

- Ký hiệu đất phi nông nghiệp:

ONT Đất ở tại nông thôn SKX Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
ODT Đất ở tại đô thị DGT

Đất giao thông

TSC Đất xây dựng trụ sở cơ quan DTL Đất thuỷ lợi
DTS Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DNL Đất công trình năng lượng
DVH Đất xây dựng cơ sở văn hóa DBV Đất công trình bưu chính, viễn thông
DYT Đất xây dựng cơ sở y tế DSH Đất sinh hoạt cộng đồng
DGD Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DTT Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DCH Đất chợ
DKH Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DDT Đất có di tích lịch sử – văn hóa
DXH Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DDL Đất có danh lam thắng cảnh
DNG Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DRA Đất bãi thải, xử lý chất thải
DSK Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DCK Đất công trình công cộng khác
CQP Đất quốc phòng TON Đất cơ sở tôn giáo
CAN Đất an ninh TIN Đất cơ sở tín ngưỡng
SKK Đất khu công nghiệp NTD Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
SKT Đất khu chế xuất SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SKN Đất cụm công nghiệp MNC Đất có mặt nước chuyên dùng
SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp PNK Đất phi nông nghiệp khác
TMD Đất thương mại, dịch vụ SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

- Đất chưa sử dụng:

BCS Đất bằng chưa sử dụng
DCS Đất đồi núi chưa sử dụng
NCS Núi đá không có rừng cây

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Lâm

Quyết định số 420/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng như sau:

Về việc phân bổ các loại đất trong năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Lâm 1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bảo Lâm 2

Về việc thu hồi đất năm 2022

thu hồi đất năm 2022 Bảo Lâm

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 Bảo Lâm

Về kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022

kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 Bảo Lâm

Để xem quy hoạch sử dụng đất huyện Bảo Lâm, ngoài bản đồ quy hoạch thì người dân có thể kiểm tra thông tin quy hoạch bằng 3 cách sau:

  1. Kiểm tra trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: được thể hiện tại phần Ghi chú, tại đó ghi rõ phần đất diện tích bao nhiêu, thuộc diện quy hoạch gì,...
  2. Kiểm tra tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã/huyện nơi nhà đất tọa lạc, Phòng kinh tế hạ tầng, Phòng tài nguyên môi trường, Phòng quản lý đô thị,...
  3. Sử dụng phần mềm trực tuyến: Một số phần mềm hiện nay có thể tra cứu quy hoạch sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, bạn có thể tìm hiểu, tham khảo thêm để lựa chọn.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn