Đấu giá đất huyện Mộc Hóa, Long An: những điều cần biết

Trước sức phát triển nhanh của kinh tế và bất động sản, hoạt động đấu giá đất huyện Mộc Hóa được nhiều người dân địa phương và khách hàng ngoại tỉnh chú ý nhiều hơn.

Hiện tại, đấu giá đất huyện Mộc Hóa cũng đang góp phần tăng giá trị nhà đất tại đây. Thời điểm trước 2018, khi mua bán nhà đất Mộc Hóa chưa quan tâm nhiều, một phần do cơ sở hạ tầng chưa phát triển, một phần do bất động sản vẫn chưa chú ý đến khu vực vùng ven mà chỉ tập trung tại phía Bắc như: nhà đất Đức Hòa, nhà đất Bến Lức và khu trung tâm như nhà đất Tp. Tân An.

Trái với sự sôi động của hoạt động đấu giá nhà đất ở những khu vực trọng điểm của nhà đất Long An, đấu giá đất huyện Mộc Hóa phần lớn diễn ra trong quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu quan tâm tới hoạt động đấu giá tại đây, anh/chị cần chú ý đến các vấn đề sau đây:

Hồ sơ tham gia đấu giá đất huyện Mộc Hóa

Khi tham gia đấu giá đất huyện Mộc Hóa, cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các giấy tờ như sau:

Đối với các đơn vị/tổ chức hồ sơ cần có:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)
 • Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh
 • CMND/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật
 • Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)
 • CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc

Đối với cá nhân, hồ sơ cần có:

 • Phiếu đăng ký đấu giá mua cổ phần (theo mẫu)
 • Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển tiền đặt cọc
 • CMND/ Hộ chiếu
 • Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)
 • CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

đấu giá đất huyện Mộc Hóa - 1

Thủ tục đấu giá đất huyện Mộc Hóa

 • Bước 1: lập phương án đấu giá
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá
 • Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

UBND huyện có quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP

 • Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá gồm: giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

 • Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá sẽ được UBND huyện lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP

 • Bước 6: thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất công khai
 • Bước 7: Kiểm tra và phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
 • Bước 8: Người, đơn vị, tổ chức trung đấu giá có nhiệm vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hoạt động đấu giá chỉ được xem là hợp pháp khi thực hiện đầy đủ các thủ tục nêu trên. Người, đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá đất Mộc Hóa phải tuân thủ các quy định đã được đơn vị tổ chức đấu giá và UBND có thẩm quyền đặt ra.

đấu giá đất huyện Mộc Hóa - 2

Lưu ý khi tham gia đấu giá đất Mộc Hóa

Mặc dù đất được phép tham gia đấu giá đã được đơn vị tổ chức kiểm tra các vấn đề pháp lý trước khi đem ra đấu giá trực tiếp. Tuy nhiên, không ít trường hợp đất sau khi đấu giá, người trúng đấu giá khi thực hiện các quyền sử dụng đất của mình mới phát triển ra một số vướng mắc pháp lý liên quan. Vì vậy, đích thân người đấu giá phải kiểm tra kỹ lưỡng pháp lý trước.

Đặc biệt, phải cân nhắc về giá cả. Người đấu giá nên trực tiếp khảo sát giá cả nhà đất tại địa phương, chú trọng các lô đất lân cận thửa đất được đem ra đấu giá. Để hạn chế việc mua phải đất với giá quá cao khi tham gia đấu giá đất Mộc Hóa khiến lợi nhuận hoặc mục đích đầu tư bị ảnh hưởng.

>>>> Xem thêm: