[Tất tần tật] Các loại mẫu đơn về đất đai phổ biến nhất

Liên quan đến đất đai, chúng ta có nhiều loại đơn được sử dụng. Bài viết dưới đây tổng hợp các loại mẫu đơn về đất đai phổ biến nhất để bạn tham khảo và sử dụng cho trường hợp của mình.

Đơn là loại giấy tờ được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng. Đơn thể hiện nhu cầu của người sử dụng đất về đất đai mình sở hữu, ví dụ như xác nhận, đăng ký, tách thửa/hợp thửa, cấp sổ đỏ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại,... Là hình thức dùng để truyền tải nội dung/nguyện vọng của người sử dụng đất đến với cơ quan có thẩm quyền, vì vậy đơn cần phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và đúng theo quy định của pháp luật.

Các loại mẫu đơn về đất đai

Nếu bạn đang tìm kiếm các loại mẫu đơn về đất đai được sử dụng phổ biến nhất hiện nay thì hãy tham khảo nội dung trong bài viết dưới đây.

1. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất

Sử dụng khi:

 • Người dân có nhu cầu sử dụng đất nhưng phải xin phép;
 • Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cần xin phép cơ quan có thẩm quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT/CHO THUÊ ĐẤT/CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân [...]

 1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất [...]

Số CMND: [...] Ngày cấp: [...] Nơi cấp: [...]

 1. Địa chỉ/trụ sở chính: [...]
 2. Địa chỉ liên hệ: [...]
 3. Địa điểm khu đất: [...]
 4. Diện tích (m2): [...]
 5. Để sử dụng vào mục đích: [...]
 6. Thời hạn sử dụng: [...]
 7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có): [...]

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ)

Sử dụng khi:

 • Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất;
 • Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ.

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: [...] Quyển [...]

Ngày [...]/[...]/[...]

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: [...]

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): [...]

1.2. Địa chỉ thường trú(1): [...]

 1. Đề nghị:

- Đăng ký QSDĐ - Đăng ký quyền quản lý đất

- Cấp GCN đối với đất - Cấp GCN đối với tài sản trên đất

 1. Thửa đất đăng ký (2) [...]

3.1. Thửa đất số: [...]; 3.2. Tờ bản đồ số: [...];

3.3. Địa chỉ tại: [...];

3.4. Diện tích: [...] m²; sử dụng chung:[...] m²; sử dụng riêng: [...] m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: [...], từ thời điểm: [...];

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: [...];

3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): [...];

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số [...], của [...], nội dung quyền sử dụng [...];

 1. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình(4): [...];

b) Diện tích xây dựng: [...] (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): [...];

d) Sở hữu chung: [...]m², sở hữu riêng: [...]m²;

đ) Kết cấu: [...]; e) Số tầng: [...];

g) Thời hạn sở hữu đến: [...]

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Loại cây chủ yếu: [...]

b) Diện tích: [...]m²;

c) Nguồn gốc tạo lập:

- Tự trồng rừng: [...]

- Nhà nước giao không thu tiền: [...]

- Nhà nước giao có thu tiền: [...]

- Nhận chuyển quyền: [...]

- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: [...]

d) Sở hữu chung: [...]m², Sở hữu riêng: [...]m²;

đ) Thời hạn sở hữu đến: [...]

4.3. Cây lâu năm:

 1. a) Loại cây chủ yếu: [...];
 2. b) Diện tích: [...]m²;
 3. c) Sở hữu chung: [...]m²,

Sở hữu riêng: [...]m²;

 1. d) Thời hạn sở hữu đến: [...]
 2. Những giấy tờ nộp kèm theo:

[...]

[...]

[...]

 1. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: [...]

Đề nghị khác: [...]

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

 1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: [...]
 2. Nguồn gốc sử dụng đất: [...]
 3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: [...]
 4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: [...]
 5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: [...]
 6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: [...]
 7. Nội dung khác: [...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Công chức địa chính TM. Ủy ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

[...]

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

>>> Xem thêm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy trình thủ tục cần biết

3. Đơn khiếu nại về đất đai

Sử dụng khi: Khiếu nại về quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Xem chi tiết mẫu đơn: Tại đây.

4. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Sử dụng khi:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu thực hiện các quyền cơ bản như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,...;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Đất có các thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ,...

(Áp dụng đối với trường hợp đã được cấp sổ đỏ hoặc đã đăng ký).

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: [...] Quyển [...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: [...]

I- PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): [...]

1.2. Địa chỉ(1): [...]

 1. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: [...]; 2.2. Số phát hành GCN: [...];

2.3. Ngày cấp GCN [...] / [...] /[...];

 1. Nội dung biến động về: [...]

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

[...]

[...]

[...]

3.2. Nội dung sau khi biến động:

[...]

[...]

[...]

 1. Lý do biến động

[...]

 1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

[...]

 1. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- [...]

- [...]

Tôi [...]

 • có nhu cầu cấp GCN mới
 • không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

[…] ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

[...]

[...]

[...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

[...]

[...]

[...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

[...]

[...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

5. Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa

Áp dụng khi: Người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất có nhu cầu tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: [...] Quyển [...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: [...]

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

 1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): [...]

1.2. Địa chỉ: [...]

 1. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành [...] thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: [...]; b) Tờ bản đồ số: [...];

c) Địa chỉ thửa đất: [...]

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: [...]

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: [...]; ngày cấp [...]/[...]/[...]

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: [...] m2; Thửa thứ hai: [...] m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
[...] [...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...] [...]

 1. Lý do tách, hợp thửa đất: [...]
 2. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

[...]

[...]

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

[...],ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

[...]

[...]

[...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

6. Đơn đề nghị cấp lại/cấp đổi sổ đỏ

Áp dụng khi: Sổ đỏ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng,... và người sử dụng đất có nhu cầu cấp lại hoặc cấp đổi.

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: [...]

I- PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): [...]

1.2. Địa chỉ(1): [...]

 1. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: [...];

2.2. Số phát hành GCN:[...];

2.3. Ngày cấp GCN: [...]/[...]/[...]

 1. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: [...]
 2. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác
[...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...]

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: [...];

- Tờ bản đồ số: [...];

- Diện tích:[...] m2

- [...]

- [...]

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: [...].;

- Tờ bản đồ số: [...];

- Diện tích: [...] m2

- [...]

- [...]

 1. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản Nội dung thay đổi
[...] [...]
[...] [...]
[...] [...]

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: [...];

- Diện tích XD (chiếm đất): [...] m2;

- [...]

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: [...];

- Diện tích XD (chiếm đất): [...] m2;

- [...]

 1. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

[...]

[...]

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: [...]

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

[...]

[...]

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày [...] tháng [...] năm [...]

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

>>> Có thể bạn quan tâm:

7. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Áp dụng khi: Các bên tranh chấp tự hòa giải với nhau hoặc hòa giải ở cơ sở không thành thì phải viết đơn đề nghị UBND cấp xã tổ chức giải quyết tranh chấp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN [...]

Tôi là :[...] Sinh năm: [...]

CMND/CCCD số: [...] Nơi cấp: [...]

Hộ khẩu thường trú: [...]

Chỗ ở hiện tại: [...]

Điện thoại: [...]

Tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của:

Ông/bà: [...] Sinh năm: [...]

CMND/CCCD số: [...] Nơi cấp: [...]

Hộ khẩu thường trú: [...]

1. NỘI DUNG VỤ VIỆC

– Tóm tắt nội dung mâu thuẫn giữa hai bên.

[...]

[...]

[...]

2. NỘI DUNG YÊU CẦU

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị [...] tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): [...], trú tại [...] để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

[...]

[...]

[...]

Kính mong được Quý Cơ quan xem xét và xác nhận cho tôi.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

Đính kèm:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 2. [...]

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Tranh chấp đất đã có sổ đỏ: thủ tục nhanh và chính xác nhất

8. Đơn xin thông tin đất đai

Áp dụng khi: Người dân muốn biết các thông tin về tình trạng pháp lý hoặc quy hoạch của thửa đất.

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: [...] giờ [...] phút, ngày [...]/[...]/[...] Quyển số [...], Số thứ tự [...]

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: [...]

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu: [...]

Đại diện là ông (bà): [...]

Số CMTND/Hộ chiếu: [...] cấp ngày [...]/[...]/[...] tại [...];

Quốc tịch: [...]

2. Địa chỉ: [...]

3. Số điện thoại: [...]; fax: [...]; E-mail: [...];

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số [...], địa chỉ [...]

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

☐ Thửa đất 1

☐ Người sử dụng đất 2

☐ Quyền sử dụng đất

☐ Tài sản gắn liền với đất

☐ Tình trạng pháp lý

☐ Lịch sử biến động

☐ Quy hoạch sử dụng đất

☐ Trích lục bản đồ

☐ Trích sao GCNQSDĐ

☐ Giao dịch đảm bảo

☐ Hạn chế về quyền

☐ Giá đất

☐ Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

[...]

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: [...] bộ

☐ Bản sao giấy chụp lại

☐ Gửi EMS theo địa chỉ

☐ Nhận tại nơi cung cấp

☐ Fax

☐ Lưu trữ điện tử USB, CD

☐ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

9. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Áp dụng khi: Người sử dụng đất thực hiện các thủ tục để xây dựng, sửa chữa, cải tạo cho công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: [...]

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): [...]

- Người đại diện: [...] Chức vụ (nếu có): [...]

- Địa chỉ liên hệ: [...]

- Số nhà: [...] Đường/phố [...] Phường/xã [...]

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: [...]

- Số điện thoại: [...]

 1. Thông tin công trình:

- Địa Điểm xây dựng: [...]

- Lô đất số: [...] Diện tích [...] m2.

- Tại số nhà: [...] Đường/phố [...]

- Phường/xã [...] Quận/huyện [...]

- Tỉnh, thành phố: [...]

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Diện tích xây dựng: [...] m2.

- Cốt xây dựng: [...] m

- Tổng diện tích sàn: [...] m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: [...] m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Tổng chiều dài công trình: [...] m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:[...] m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: [...] m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: [...] m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...].

- Diện tích xây dựng: [...] m2.

- Cốt xây dựng: [...] m

- Chiều cao công trình: [...] m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Diện tích xây dựng: [...] m2.

- Cốt xây dựng: [...] m

- Chiều cao công trình: [...] m

- Nội dung quảng cáo: [...]

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình: [...]

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): [...] m2.

- Tổng diện tích sàn: [...] m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: [...] m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): [...] m2.

- Tổng diện tích sàn: [...] m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: [...] m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

+ Diện tích xây dựng: [...] m2.

+ Cốt xây dựng: [...] m

+ Chiều sâu công trình: [...] m (tính từ cốt xây dựng)

- Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn:[...] m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: [...] m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: [...] (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: [...] m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: [...] m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: [...] m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: [...] m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án: [...]

+ Đã được: [...] phê duyệt, theo Quyết định số: [...] ngày [...]

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

* Các thông tin chủ yếu của công trình: [...]

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình: [...] Cấp công trình: [...]

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): [...] m2.

- Tổng diện tích sàn: [...] m2.

- Chiều cao công trình: [...] m2.

- Địa Điểm công trình di dời đến: [...]

- Lô đất số: [...] Diện tích [...] m2.

- Tại: [...] Đường: [...]

- Phường (xã) [...] Quận (huyện) [...]

- Tỉnh, thành phố: [...]

- Số tầng: [...]

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: [...]

- Tên đơn vị thiết kế: [...]

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số [...] Cấp ngày [...]

- Tên chủ nhiệm thiết kế: [...]

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: [...] do [...] Cấp ngày: [...]

- Địa chỉ: [...]

- Điện thoại: [...]

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): [...] cấp ngày [...]

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: [...] tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 - [...]

2 - [...]

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

10. Đơn đề nghị ngưng cấp sổ đỏ (đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch liên quan đến đất đai)

Áp dụng khi: Các bên xảy ra tranh chấp đất chưa được giải quyết, một bên yêu cầu cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt việc thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng của bên còn lại cho người khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất)

Kính gửi: – Văn phòng đăng ký nhà và đất Quận [...]

– Sở tài nguyên môi trường thành phố [...]

Tên tôi là: [...], sinh năm [...]

Giấy chứng minh nhân dân số [...] do Công an [...] cấp ngày [...];

Hộ khẩu thường trú: [...]

Và chồng là: [...], sinh năm [...]

Giấy chứng minh nhân dân số [...] do Công an [...] cấp ngày [...];

Hộ khẩu thường trú: [...]

Tôi xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Hiện nay, hai vợ chồng tôi đang sở hữu căn nhà và đất tại địa chỉ [...] theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số [...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

[...]

[...]

[...]

Do vậy, việc chuyển nhượng trên đang có tranh chấp và cần làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng của chồng tôi với bên nhận chuyển nhượng.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Văn phòng đăng ký nhà và đất đai – Sở tài nguyên môi trường [...] tạm dừng việc đăng ký kê khai biến động và sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số [...], đang đứng tên chủ sở hữu là [...], để tôi thỏa thuận và làm rõ các vấn đề tranh chấp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi không bị xâm phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Gửi kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Bản sao)

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các loại mẫu đơn về đất đai khác mà Thị Trường Today đã viết trước đó:

Đánh giá của bạn