Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Tặng/cho nhà đất là gì? Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không? Nếu được, thủ tục tặng cho đất sẽ được tiến hành như thế nào?

Rất nhiều trường hợp thắc mắc về việc đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không. Về cơ bản, đất chưa có sổ đỏ thì việc sử dụng và tất các các quá trình mua bán, cho tặng đều được coi là không hợp lệ do chưa có đủ cơ sở pháp lý.

Giao dịch tặng cho nhà đất được thực hiện giữa những chủ thể có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, hôn nhân trong gia đình. Ngoài ra còn có một số chủ thể khác nhưng phải đảm bảo theo quy định pháp luật. Đối với giao dịch tặng cho một phần mảnh đất thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Như vậy, việc tặng cho đất chưa có sổ đỏ sẽ không có hiệu lực và buộc phải tiến hành xin cấp sổ đỏ trước khi cho tặng.

Tặng đất chưa sổ đỏ - 1

Thủ tục xin cấp sổ đỏ đất

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu giấy số 04/ĐK theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT );
 • Giấy tờ xác nhận đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp: Giấy xác nhận đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận.
 • Các giấy tờ khác liên quan: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…

Thủ tục thực hiện cấp sổ đỏ

 • Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành xử lý yêu cầu cấp sổ đỏ:
 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ.
 • Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài

Tặng đất chưa sổ đỏ - 2

Hồ sơ và thủ tục cho tặng nhà đất

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu và nhận sổ đỏ từ Văn phòng đăng ký đất đai, lúc này đã có thể tiến hành cho/tặng đất đúng theo các quy định của pháp luật.

Hồ sơ cho tặng đất

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu đơn số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 15/05/2014)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng
 • Các giấy tờ khác có liên quan: giấy khai sinh, hộ chiếu

Quy trình thủ tục cho tặng đất

 • Lập hợp đồng tặng cho/chuyển nhượng có công chứng, chứng thực
 • Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo đến người sử dụng đất. Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tặng đất chưa sổ đỏ - 3

Theo những nội dung vừa được nêu trên thì câu trả lời cho "đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?" chắc chắn là không thể vì không hợp pháp. Nếu đất đủ điều kiện xin cấp sổ đỏ, anh/chị nên tiến hành thủ tục làm sổ đỏ lần đầu trước. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho đất đai, vừa thuận lợi cho thủ tục làm sổ đỏ lừa kế hoặc cho tặng.

>>>> Xem thêm:

Đánh giá của bạn