Đất ruộng có sổ đỏ không? Có được chuyển sang đất ở?

Đất ruộng thường được sở hữu nhiều năm. Vậy, đất ruộng có sổ đỏ không? nếu có thủ tục sẽ được thực hiện như thế nào?

Đất ruộng chiếm diện tích khá phổ biến, đặc biệt là các khu vực đồng bằng lấy kinh tế lúa nước làm trọng điểm. Ở nhiều địa phương, một hộ gia đình có thể sở hữu hàng chục hecta đất ruộng. Để đảm bảo về quyền lợi và tránh những tranh chấp và thuận lợi hơn trong việc dồn điền đổi thửa, quy hoạch,... thông thường đất ruộng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Đất ruộng có sổ đỏ không - 1

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất ruộng

Để xác định đất ruộng đủ điều kiện làm sổ đỏ hay không, người dân sẽ kiểm tra trước thông tin tại thôn/ấp sau đó hỏi tại bộ phần địa chính của xã. Nếu đủ điều kiện thì bắt đầu làm hồ sơ.

- Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
 • Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
 • Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Quy trình thủ tục cấp sổ đỏ cho ruộng:

 • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Trả kết quả

Đất ruộng có sổ đỏ không - 2

Thủ tục chuyển từ đất ruộng sang đất ở

Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở đang bị hạn chế, thế nhưng nhiều người vẫn đang đua nhau làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đất ruộng cũng thuộc diện đủ điều kiện chuyển đổi, thế nhưng diện tích chuyển đổi ít và phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Nếu đủ điều kiện, thủ tục sẽ được thực hiện như sau:

 • Nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Thẩm tra hồ sơ
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền
 • Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 • Trả kết quả

Đất ruộng có sổ đỏ không - 3

Trên đây là giải đáp thắc mắc về việc đất ruộng có sổ đỏ không và những thủ tục pháp lý liên quan đến đất ruộng. Để chắc chắn hơn về quyền lợi, anh/chị có thể hỏi trực tiếp cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp đất ruộng chưa có sổ đỏ dính phải tranh chấp, nên nhờ đến văn phòng luật để được tư vấn kỹ.

>>>> Xem thêm: