Đất vườn có làm sổ đỏ được không? Các vấn đề liên quan

Theo quy định về đất đai, đất vườn được xác định là đất cùng thửa với đất xây dựng nhà ở (đất thổ cư). Đất vườn có được cấp sổ đỏ không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong nhiều trường hợp, đất vườn có thế được xác định là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất (đất vườn có nguồn gốc thuộc thửa đất ở trước ngày 18/12/1980 có giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Với trường hợp đất vườn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng muốn làm sổ đỏ phải thực hiện như sau:

Đất vườn có được cấp sổ đỏ không - 1

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất vườn

Căn cứ vào Điều 101 Luật đất đai 2013, điều kiện tối thiểu thửa đất vườn phải đáp ứng là:

 • Đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Không có tranh chấp
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Người sở hữu xác định chính xác vị trí và diện tích cần được cấp sổ đỏ, sau đó chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Theo mẫu)
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP: những giấy tờ về quyền sở hữu đất được cấp trước 15/10/1993 do cơ quan nhà nước cấp; giấy tờ về thừa kế, tặng cho quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất; giấy tờ chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất; …
 • Giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; giấy chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm.
 • Trích lục hoặc trích đo địa chính
 • Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đất vườn có được cấp sổ đỏ không - 2

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất vườn

Sau khi hoàn thiện hồ sơ và nộp lên phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện/quận tiếp nhận. Nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ được xử lý như sau:

 • Cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hồ sơ đã giải quyết được chuyển cho văn phòng đăng ký đất đai để trao cho người được cấp (nếu hồ sơ được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai) hoặc văn phòng đăng ký đất đai gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp (nếu hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã).
 • Người nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Người làm hồ sơ có nghĩa vụ nộp đầy đủ các khoản thuế phí theo quy định của pháp luật và một số khoản phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện (sẽ có thông báo và biên lai).

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở

Không chỉ có đất vườn mà cả đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp cũng đang được nhiều người dân mong muốn được chuyển đổi thành đất ở. So với các loại đất khác thì đất vườn có nhiều lợi thế hơn, khả năng được phép chuyển đổi cũng cao hơn.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Các loại giấy tờ tùy thân của người làm hồ sơ

Quy trình thủ tục:

 • Hồ sơ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ sẽ được bộ phận tiếp nhận kiểm tra, yêu cầu bổ sung nếu thiếu và chuyển đi xử lý khi đầy đủ.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tiến hành cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Người dân sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp đầy đủ các khoản thuế phí và sau đó cầm giấy hẹn lên UBND huyện để nhận kết quả. Toàn bộ quy trình chuyển đổi đất vườn sang đất nông nghiệp sẽ thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đất vườn có được cấp sổ đỏ không - 3

Số tiền phải nộp khi chuyển từ đất vườn sang đất ở

- Đối với trường hợp chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở

 • Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

- Đối với đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc lâu năm chuyển sang đất ở

 • Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Như vậy, nội dung trên đây đã giải đáp cho thắc mắc, đất vườn có làm sổ đỏ được không. Ngoài ra, các nội dung liên quan cũng được đề cập chi tiết. Hy vọng anh chị đã hiểu rõ hơn và xác định được quyền lợi của mình khi sở hữu đất vườn. Nếu anh chị còn thắc mắc đất ruộng có được cấp sổ đỏ không, đất vườn có được cấp sổ đỏ không hãy theo dõi các bài viết của Thị trường Today.

>>>> Xem thêm: