Sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm?

Có ý định mua chung cư, nhưng thắc mắc sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm? Sau khi hết hạn, người sở hữu chung cư sẽ được xử lý như thế nào?

Chung cư hiện đang là loại hình bất động sản khá phổ biến hiện nay. Tại các thành phố lớn, do quỹ đất hạn chế nên các khu chung cư nối đuôi nhau mọc lên để phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân. Với mức giá hợp lý, điều kiện sinh sống khá tốt, nhưng chung cư gặp phải bất cập về thời hạn sử dụng.

Tùy thuộc vào loại hình chung cư và quy định về thời hạn sử dụng cũng sẽ khác nhau. Khi mở bán chung cư, sổ đỏ chung cư có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm phía chủ đầu tư sẽ có nhiệm vụ thông báo rõ ràng với khách hàng và ghi chi tiết trong hợp đồng để tiến hành thủ tục làm sổ đỏ lần đầu chính xác nhất.

Sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm - 1

Quy định về thời hạn sử dụng chung cư

dfdsfdsfdsf

Theo Khoản 1, Điều 99, Luật Nhà ở 2014 quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư như sau: “Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.”

Cách tính thời gian sử dụng chung cư được quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng như sau:

  • Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm
  • Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm
  • Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm
  • Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

Sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm - 2

Xử lý chung cư hết thời hạn sử dụng

Sổ đỏ chung cư có kỳ hạn sử dụng hay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất phải được giữ lại để hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014: Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

  • Hướng 1: Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật Nhà ở.
  • Hướng 2: Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Khi mua chung cư, người mua phải kiểm tra kỹ sổ đỏ chung cư có thời hạn bao nhiêu năm và so sánh tương ứng với công trình cấp nào. Tránh trường hợp có sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi về sau.

>>>> Xem thêm:

Đánh giá của bạn