Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất, được xây dựng không?

Trong một vài trường hợp đặc biệt sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất. Nếu gặp phải trường hợp này người dân phải hiểu rõ bản chất và các quy định liên quan.

Các thủ tục liên quan đến sổ đỏ khá phức tạp, vì vậy việc yêu cầu sửa chữa sau khi làm sổ đỏ lần đầu sẽ khá khó khăn. Không chỉ mất thời gian mà còn tốn kém về mặt chi phí. Đối với sổ đỏ có sai sót, khi sử dụng vào các mục đích liên quan đến pháp lý, sẽ không được thực hiện.

Sơ đồ thửa đất hay còn gọi là trích lục bản đồ sẽ có vai trò quan trọng trong việc sử dụng đất về sau. Trường hợp sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất khá hiếm, vì vậy không phải ai cũng hiểu rõ bản chất và có cách xử lý tốt nhất.

Các trường hợp sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất

Theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, các trường hợp sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất được chấp nhận về mặt pháp lý và vẫn được sử dụng bình thường gồm 2 trường hợp chính như sau:

 • Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;
 • Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: "Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT".

sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất - 1

Các thông tin cần có về sơ đồ thửa đất phải có trong sổ đỏ

Với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc 02 trường hợp nêu trên, sổ đỏ có sơ đồ thửa đất phải đầy đủ các thông tin dưới đây:

 • Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa
 • Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc – Nam
 • Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới

- Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

- Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó.

sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất - 2

Thủ tục xin sơ đồ thửa đất trong trường hợp sổ đỏ đã được cấp

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người dân muốn xin sơ đồ thửa đất của loại sổ đỏ không có thửa đất phải thực hiện theo trình tự như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

+ Đơn xin trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan;

+ Hộ khẩu/chứng minh nhân dân của người đề nghị

 • Nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND quận, huyện
 • Cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Kết quả sẽ được Văn phòng đăng ký đất đai trả cho người dân theo lịch hẹn. Trong trường hợp có vấn đề, người nộp hồ sơ sẽ được mời lên làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất - 3

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất được xây dựng hay không?

Nhiều người nghĩ sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất sẽ không được xây dựng nhà ở tạm thời hay nhà ở kiên cố. Việc sử dụng loại đất này phải tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý để được cấp phép.

Trong trường hợp bạn muốn xây nhà mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có sơ đồ thửa đất thì để chắc chắn cho việc xây cất không ảnh hưởng gì đến sau này thì bạn có thể đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới hình thức như:

 • Tra cứu thông tin
 • Trích lục bản đồ địa chính đối với từng thửa đất
 • Trích sao sổ địa chính
 • Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất
 • Tổng hợp thông tin đất đai (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không được phép công bố).

UBND cấp xã cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới hình thức tra cứu thông tin (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không được phép công bố).

Để chính xác nhất về trường hợp của mình, người dân nên làm việc trực tiếp với Văn phòng đất đai để được trả lời hoặc hướng dẫn xử lý.

>>>> Xem thêm: