Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu chính xác nhất (năm 2020)

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu là một trong những thủ tục phức tạp, khó thực hiện và khá mất thời gian nhất. 

Hầu hết những người làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu đều cần rất nhiều sự hỗ trợ của cơ quan thẩm quyền và thậm chí là luật sư chuyên môn. Mặc dù đã được pháp luật quy định khác rõ ràng, nhưng đối với những người không thực sự hiểu về thủ tục hành chính sẽ mất khá nhiều công sức. Để dễ dàng hơn cho thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư, các bước làm thủ tục và hồ sơ như thế nào và các vấn đề liên quan sẽ được giải quyết hiệu quả hơn.

Điều kiện để tiến hành thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

Theo khoản 2 điều 101 Luật đất đai 2013 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

 • Đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai như hủy hoại đất
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn,...

Sau khi chính quyền cấp xã xác minh khu đất đang xin cấp sổ đỏ lần đầu đáp ứng được các điều kiện trên, người dân tiến hành lập hồ sơ và nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu - 1

Hồ sơ và quy trình thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

Bao gồm:

 • Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu
 • Chứng minh thư nhân dân của bạn

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Sau khi nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai, bên tiếp nhận sẽ kiểm tra. Nếu hồ sơ thiếu, người dân sẽ được yêu cầu bổ sinh. Nếu hồ sơ đủ sẽ được thực hiện như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

 • Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch
 • Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ; Xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong 15 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đăng ký
 • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính
 • Chuẩn bị hồ sơ để Phòng tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Sau khi hoàn thất tất cả các trình tự thủ tục trên, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân/hộ gia đình được cấp. 

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu - 2

Các khoản lệ phí phải đóng khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

a. Lệ phí trước bạ

 • Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm Sổ đỏ được tính bằng công thức sau: Lệ phí trước bạ phải nộp =  0.5% x (giá đất tại bảng giá đất x diện tích).
 • Giá đất dựa vào bảng giá đất của UBND tỉnh hiện hành tại thời điểm làm lệ phí trước bạ.

b. Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp Sổ đỏ thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và các tổ chức, cá nhân cần nộp khoản lệ phí này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tùy thuộc vào từng địa phương mà quy định lệ phí cấp sổ đỏ khác nhau. Giao động từ 10.000 - 500.000 đồng/thửa.

c. Tiền sử dụng đất

Các trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất theo nghị định 45/2014/NĐ-CP:

 • Cần đóng tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất
 • Cần đóng tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
 • Cần đóng tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
 • Cần đóng tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
 • Cần đóng tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu - 3

Ngoài những khoản phí vừa nêu trên, khi làm sổ đỏ đất thổ cư, đặc biệt là lần đầu sẽ đóng thêm một số phí liên quan như: phí thẩm định nhà đất, phí trích đo địa chính, phí công chứng,...

Giải đáp cho thắc mắc, đất thổ cư có sổ đỏ không? Câu trả lời sẽ là có và muốn có phải thực hiện thủ tục làm sổ đỏ lần đầu với toàn bộ quy trình vừa được nêu ở trên.

>>>> Xem thêm:

Đánh giá của bạn