Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng thông dụng (kèm cách viết)

Hợp đồng đã đến hạn thanh toán nhưng chưa biết phải làm sao? Hãy xem ngay mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng để giúp bạn “đòi nợ” một cách chuyên nghiệp và văn minh.

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên tham gia về việc xác lập, chấm dứt hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong đó các điều khoản về giá trị hợp đồng và thời gian thanh toán được thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên để việc thanh toán được diễn ra đúng cam kết thì bạn nên làm giấy “nhắc nhở” bên thanh toán về thời gian và hình thức thanh toán. Hoặc trong trường hợp đối tác trễ hẹn, chậm thanh toán thì bạn cần có công văn mang tính chất nhắc nhở.

Nhưng làm thế nào để “nhắc nhở” một cách văn minh, chuyên nghiệp và đúng với quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây là những hướng dẫn bạn không nên bỏ qua.

mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng 1

Tại sao cần viết giấy đề nghị thanh toán hợp đồng?

Giấy đề nghị thanh toán hợp đồng là một dạng công văn đề nghị, yêu cầu đối tác phải thanh toán tiền theo thỏa thuận thống nhất trong hợp đồng đã lập trước đó khi bản thân người đề nghị đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của mình.

Việc viết giấy đề nghị thanh toán hợp đồng nhằm 3 mục đích sau:

 • Nhắc nhở đối tác đã trễ hẹn hoặc phải đúng hẹn;
 • Thực hiện việc thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Là cơ sở pháp lý chứng minh một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp.

Thực chất giấy đề nghị thanh toán chính là văn bản mang tính chất truyền đạt thông tin của bên chủ thể cần được thanh toán đến với chủ thể cần thanh toán. Trong đó cần làm rõ các thông tin thanh toán để bên cần thanh toán có thể nắm được.

Giấy đề nghị thanh toán hợp đồng viết như thế nào?

Bạn có thể tự mình viết giấy đề nghị thanh toán hợp đồng dựa vào hướng dẫn sau đây:

Phần mở đầu, cần có:

 • Tên đơn vị yêu cầu thanh toán
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Thời gian, địa điểm viết giấy đề nghị
 • Tên giấy đề nghị (Giấy đề nghị thanh toán hợp đồng hoặc Công văn đề nghị thanh toán,...)

mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng 2

Phần nội dung, gồm có:

 • Thông tin bên cần thanh toán (thường thể hiện trong phần “kính gửi”)
 • Căn cứ của giấy đề nghị
 • Thông tin của bên thanh toán
 • Nội dung yêu cầu thanh toán
 • Hình thức thanh toán (nếu là chuyển khoản thì ghi rõ ngân hàng, số tài khoản, chi nhánh và tên người thụ hưởng)
 • Chứng từ gửi kèm nếu có

Phần kết thúc, cần có: Chữ ký của những người liên quan.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng phổ biến nhất hiện nay

Bạn có thể tự mình viết giấy đề nghị thanh toán hợp đồng theo hướng dẫn nói trên hoặc tham khảo một số mẫu sau đây:

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng đơn giản nhất

Đơn vị: [...]

Địa chỉ: [...]

Số: /ĐNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: [...]

Số giấy GT, CMT: [...]

Bộ phận công tác: [...]

Số tiền đề nghị thanh toán: [...]

Bằng chữ: [...]

Hình thức thanh toán: [...]

Thời hạn thanh toán: [...] /[...] /[...]

Tên dự án/hợp đồng: [...]

Trả cho đơn vị: [...]

Số tài khoản: [...]

Tại Ngân hàng: [...]

Nội dung thanh toán:

[...]

[...]

[...]

Kèm theo [...] chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đề nghị thanh toán theo hợp đồng thông dụng nhất

CÔNG TY [...]

—————————–

Số: [...]/CVĐNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

[...]., ngày [...] tháng [...] năm [...]

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Thanh toán chi phí theo Hợp đồng)

Kính gửi: Công ty [...]

Dựa theo các thỏa thuận đã được xác lập tại Hợp đồng kinh tế số [...]/HĐKT, ký ngày [...] tháng [...] năm [...]

Chúng tôi kính đề nghị Công ty [...] nhanh chóng thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền đã ghi nhận trong Điều [...] Hợp đồng kinh tế số [...]/HĐKT, để Bên chúng tôi có thể bàn giao lại máy như đã thỏa thuận, tránh việc máy sau khi được đưa về từ nhà sản xuất sẽ phải lưu tại kho công ty chúng tôi làm phát sinh thêm nhiều chi phí khác.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những chi phí này khi đã quá thời hạn chậm thanh toán theo hợp đồng.

Đề nghị quý công ty thanh toán theo thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng số: [...]

Tại: Ngân hàng [...]

Chủ tài khoản: [...]

Chi nhánh: [...]

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

Đại diện công ty

(Giám đốc/TGĐ)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[...],ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: [...]

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số [...] ký ngày [...] giữa [...] và Công ty [...] về việc [...], chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều [...] của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày [...] tháng [...] năm [...]

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều [...]), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán [...]% giá trị hợp đồng trong vòng [...] ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán [...]% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: [...] đồng ([...]) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty [...]

Số tài khoản: [...] tại Ngân hàng [...] – Chi nhánh [...]

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đại diện công ty

(Giám đốc/TGĐ)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng

TÊN ĐƠN VỊ: [...]

Số: [...]/CV-[...]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

[...],ngày [...] tháng [...] năm [...]

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Kính gửi: Công ty [...]

Căn cứ Luật xây dựng [...];

Căn cứ Hợp đồng số: [...]/[...]-[...];

Căn cứ [...];

Họ và tên người đề nghị: [...]

Số CMND: [...]

Bộ phận công tác: [...] Công ty: [...]

Dựa trên bản Hợp đồng đã xác lập giữa công ty chúng tôi [...] và công ty [...], Nay tiến trình xây dựng [...] của dự án [...] đã được hoàn bởi công ty chúng tôi, đề nghị công ty đối tác thanh toán hợp đồng xây dựng với các nội dung các bên đã thỏa thuận như sau:

Tên dự án/hợp đồng: [...]

Mã dự án: [...]

Số tiền đề nghị thanh toán: [...] (Bằng chữ: [...])

Hình thức thanh toán: Qua tài khoản ngân hàng

Số tài khoản: [...]

Đơn vị thụ hưởng: Công ty [...]

Tại Ngân hàng: [...]

Nội dung thanh toán: Thanh toán hợp đồng xây dựng số: [...]/[...]

Kèm theo [...] chứng từ.

Mong quý Công ty sớm hoàn thành việc thanh toán hợp đồng xây dựng.

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng kết

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể sử dụng một trong 4 mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng nói trên hoặc thay đổi một vài nội dung cho phù hợp. Tuy nhiên nguyên tắc khi viết giấy đề nghị là bạn cần đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được nói đến trong phần 2.

Ngoài ra, cũng như giấy chuyển nhượng đất viết tay, giấy cho tặng đất viết tay, giấy đặt cọc mua nhà, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng,... hay các loại mẫu đơn về đất đai nói chung thì bạn cần phải lưu ý thêm một số điều khi viết giấy đề nghị thanh toán hợp đồng như sau:

 • Đảm bảo hình thức chỉn chu, rõ ràng, không tẩy xóa;
 • Nội dung đảm bảo chính xác;
 • Ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích;
 • Cấu trúc rõ ràng, mạch lạc gồm 3 phần như hướng dẫn ở phần 2;
 • Số tiền nên ghi bằng cả chữ và số;
 • Chữ ký hợp lệ, không sử dụng chữ ký điện tử.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn