Tây Nguyên

Thông tin bán đất rẫy Kon Tum 2020

Thông tin bán đất rẫy Kon Tum 2020

Bán đất rẫy Kon Tum là phân khúc có lượng mua bán lớn trong những năm gần đây. Nhiều khi vực giá bán đất rẫy liên tục tăng mạnh từ 12 - 16% mỗi năm.

Xem thêm
Bảng giá đất huyện Đam Rông 2020 (mới nhất)

Bảng giá đất huyện Đam Rông 2020 (mới nhất)

Nhà đất huyện Đam Rông đang có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. So với giá đất Đam Rông năm 2019, giá đất Đam Rông năm 2020 đã tăng gần 12%. Một số khu vực nhà đất ghi nhận tỷ lệ tăng đến 30%,...

Xem thêm