Tin tổng hợp

Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện mua nhà ở xã hội

Theo khoản 7 điều 3 của Luật nhà ở 2014 quy định: Nhà ở xã hội là nhà có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định đã nêu trong Luật nhà ở 2014.

Xem thêm