Bình Phước

Bán đất Bình Phước: Muôn kiểu sai phạm

Bán đất Bình Phước: Muôn kiểu sai phạm

Lượng giao dịch mua bán nhà đất Bình Phước tăng cao trong thời gian qua đã kéo theo sự xuất hiện của nhiều tác động tiêu cực từ cuộc đua lợi nhuận không hồi kết.

Xem thêm