Tin tổng hợp

Khi nào hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực?

Khi nào hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực?

Hợp đồng nhà đất là một trong những dạng của hợp đồng dân sự với thỏa thuận trên giấy tờ. Vì thế, để hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực thì hợp đồng đó phải đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực...

Xem thêm